عوامل موثر در ریزش موی ناگهانی

عوامل مؤثر در ریزش موی ناگهانی

عوامل مؤثر در ریزش موی ناگهانی عوامل مؤثر در ریزش موی ناگهانی عوامل مختلفی در ریزش موی مردان و زنان تأثیرگذار است که اختلافات هورمونی، کمبود آهن و ویتامین‌های مهم غذایی، استرس و نگرانی های روزانه، فشارهای عصبی و روانی، بیهوشی، حاملگی و زایمان، …
علت ریزش مو در دوران بارداری

علت ریزش مو در دوران بارداری

علت ریزش مو در دوران بارداری علت ریزش مو در دوران بارداری   موهای شما در یک چرخه رشد می کنند.90 درصد موهای شما همیشه در حال رشدند و ده درصد در حال استراحت. پس از دوره استراحت، موها معمولا از بین می روند و با رشته های جدید جایگزین …
نقش استرس ها و اضطراب در ریزش مو

نقش استرس ها و اضطراب در ریزش مو

نقش استرس ها و اضطراب در ریزش موها نقش استرس ها و اضطراب در ریزش مو همه افراد تلاش دارند ظاهری مناسب داشته باشند و داشتن موی سالم یکی از عواملی است که نقش مهمی در ایجاد آن بازی می کند. یکی از عوامل مهم در ریزش موها نقش استرس های روحی و اض…